Mới chơi Ola? Đăng ký miễn phí

Welcome to Ola.

Start a conversation, explore your interests, and be in the know.

Không có con gái yếu đuối, chỉ là chưa mạnh mẽ thôi!
rss://k14/0/20140413120139879
4 giây trước - Ola Me Wap
Đã đổi hình bìa mới cho trang cá nhân.
5 giây trước - Ola Android
Lên đi
6 giây trước - Ola Android
Đổi hình bìa mới cho trang cá nhân
Đổi ảnh đại diện mới
Dzô
Nếu k chê em xấu..
Thì làm gấu em nha
a_bboy
35 giây trước - Ola Android
Sở thích của tui là mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác
Còn bản thân thì …
36 giây trước - Ola Android
Đổi ảnh đại diện mới
Một ngày đẹp trời mình bên nhau