Mới chơi Ola? Đăng ký miễn phí

Welcome to Ola.

Start a conversation, explore your interests, and be in the know.

biulet
3 giây trước - Ola Android
Thiên hạ không nuôi bạn lớn , lúc bạn khổ thiên hạ cũng không ở cạnh giúp đỡ bạn hay đau cho nổi đau của bạn . Lúc bạn vui thiên hạ cũng không quan tâm nhưng lại còn có phần ganh ghét . Vậy hà cớ gì bạn phải lo sợ miệng thiên hạ đánh giá cuộc đời bạn ???
ljnksy
4 giây trước - Ola Android
Hum ny y ckua` vs ck dzuj wak ak
Ck uj zk tkey hp lem
Ju ck nhjw....!!""
5 giây trước - Ola Me Mobile
Đổi ảnh đại diện
Đổi ảnh đại diện mới
5 giây trước - Ola Me Mobile
Đổi ảnh đại diện
_ Ngày thứ bảy biết bao chuyện để nói.
Hôm nay tâm trạng tốt .
Nhậu đi.nhức đầu rồi nha!
11 giây trước - Ola Me Mobile
17 giây trước - Ola Android
Đổi ảnh đại diện mới