Mới chơi Ola? Đăng ký miễn phí

Welcome to Ola.

Start a conversation, explore your interests, and be in the know.

2 giây trước - Ola Android
Khi tâm mệt ...
2 giây trước - Ola Android
Có j vui k ???? Nhức đầu
weed
3 giây trước - Ola Android
Đổi hình bìa mới cho trang cá nhân
ti.amo
4 giây trước - Ola Android
Áo thun hoa văn
Size: M
Vin com biên hoà !!!!!!!!!!
33 giây trước - Ola iPhone
rss://k14/5/2015070509202576 Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...
Đã đổi ảnh đại diện mới.
kyur3m
trả lời 41 giây trước - Ola Windows Phone
admin ola đấy nhá 2 con trẫu. mệt. ngu đến mức éo bjk nhận sai. t rãh . nhưg nếu 2 m éo bố láo thì t làm đc gì . hã hã ) @oni0nn @kyur3m @trancarry
41 giây trước - Ola Android
rss://note/night888/gKcN 10 kiểu bạn bè tốt nhất bạn nên tránh xa.