Bạc Liêu Cover Image
Bạc Liêu Profile Picture
35 Thành viên

Ủa lạ ta mấy ae trong nhóm đâu mất hết rồi ta

Mình lập nhóm này để tìm lại những người Ola củ trong phòng Bạc Liêu

  • About
  • Văn hóa, ăn uốn, trao đổi, mua bán vvv...