Bạc Liêu Cover Image
Bạc Liêu Profile Picture
9 Thành viên

Ủa lạ ta mấy ae trong nhóm đâu mất hết rồi ta

Mình lập nhóm này để tìm lại những người Ola củ trong phòng Bạc Liêu

  • About
  • Văn hóa, ăn uốn, trao đổi, mua bán vvv...