Thức khuya em tỉnh bằng trà
Thích anh em trả bằng tình được không ??

image