No one posted yet
  • About
  • Group hướng tới mục đích là sân chơi của các bạn yêu thích LMHT, là nơi bày tỏ tâm sự, tìm bạn chơi chung, giải đáp thắc mắc liên quan đến LMHT .
    #HASHTAG CẦN CÓ CHO MỖI BÀI ĐĂNG :
    - #lol_game: Tìm người chơi cùng ( Normal, Rank, Custom,... )
    - #lol_thaoluan: Hỏi đáp, thắc mắc các vấn đề liên quan đến LMHT .
    - #lol_giaitri: Ảnh, Video hoặc những nội dung giải trí về LMHT .