Góc nhỏ Cover Image
Góc nhỏ Profile Picture
Góc nhỏ
@gocnho
Category
Other
Translate   1 year trước

Nếu các bạn có điều gì thắc mắc, vui lòng inbox Giang Le để biết thêm chi tiết

image

Life isn’t fair, but it’s still good.

image