ca sĩ Thu Ngọc trưởng nhóm Mây Trắng :3

image

https://www.facebook.com/xomcaphehcm/
Giới thiệu MN quán cf xem bóng đã thoãi mái trận ngày 14/11/2019 tới nè.
Ai GV ghé nhé

image