Bạn nào muốn khởi nghiệp từ vốn ít 1000 ngày kiếm mấy trăm sài thì liên hệ mình

image

Chào các bạn có bạn nữ nào k in nói chuyện đi chị em