Hội Thức Khuya Cover Image
Hội Thức Khuya Profile Picture
Hội Thức Khuya
@hoithuckhuya
36 ngưởi đã thích
Mời bạn bè
You dont have any more friends to invite
 • About
 • Đêm …..
  Là nơi mà con người ta sống thật hơn với bản thân mình
  Là lúc con người ta yêu đuối nhất
  Là lúc con người ta có nhiều tâm trạng nhất
  Là lúc nỗi buồn và sự cô đơn trống vắng lên ngôi
  Và đêm có lẽ cũng là lúc mà con người đánh rơi nước mắt nhiều nhất