"Em chỉ muốn vào một chiều mưa
Anh bảo mệt rồi, ko đi nữa
Chúng mình về nhà thưa ba má
Từ nay về sau chung một nhà."
🤣🤣🤣🤣

image