Hãy là nữ chính trong cuộc đời mình, nắm vững hi vọng và ước mơ 💞

image