Tôi đến đây để tìm anh. Pass nick này là sđt của a. Anh hiểu ý e chứ?