-- Có những người không phải bạn không muốn quên
-- Mà là có làm cách nào đi nữa thì bạn vẫn ko thể quên được họ
-- Đơn giản là trong tim bạn luôn có 1 chỗ dành cho họ, vĩnh viễn ko thay đổi
#buongcamxuc

image