Có những yêu thương không gửi trao,vẫn lâng lâng niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim

image