Quyển sách nào đọc rồi cũng phải có hồi kết .
Chỉ là cái kết có hậu không mà thôi .
Cuộc tình nào rồi cũng phải kết thúc .
Chỉ là sau cái kết ấy là hạnh phúc hay là niềm đau .
Cuộc đời trôi qua như "Gió cuốn bụi đường" .
Lúc thăng hoa rồi cũng tàn theo thời gian , chôn sâu nơi "Tiềm thức"... : )