Translate   11 months trước

Có pe nào sg k? Giao lưu kb đi