Có những yêu thương chỉ có thể cất vào trong trí nhớ..
Phải mất bao nhiêu lâu nữa tôi mới có thể quên được

image