Nếu mình bán bánh, tự tay mình làm thì có ai mua không nè :> hí hí