Sắp tới mình dự định sẽ ở nhà bán bánh phục vụ mọi người lễ vu lan và trung thu, có ai ủng hộ em ko ạ giơ tay cho em có động lực bán hàng với

image