MONG MỌI NGƯỜI TỪ BỎ THỦ DÂM, CẢ NAM VÀ NỮ, VÌ ĐÂY LÀ TỰ SÁT.
(HÃY CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI THÔNG ĐIỆP NÀY)

in gửi đến các bạn tập sách nhỏ mang tên "Chết Ở Tuổi 17" mà bản gốc của nó bằng tiếng Pháp, được xuất bản hồi năm 1830, nói về sự nguy hiểm chết người của sự thủ dâm. Tập sách tuy nhỏ (chỉ gần 20 trang) nhưng thiết nghĩ những ai xem qua không ai mà không trở nên kiêng dè hơn đối với hành vi thủ dâm. Như là một lời cảnh tỉnh đầy máu và nước mắt cách đây 200 năm về trước tại nước Pháp xa xôi.

Link tải sách PDF: http://bit.ly/2ZlctoE