- Đung Đưa ko phải là hư
Đung đưa là để cho em hết buồn :>

image