Anh có muốn nướng nhờ củ khoai ?
Em cho anh nướng nhờ củ khoai nè

image