Nghe ông chủ Trung bảo đây là thuốc trầm hương. Rít thử một hơi phê tới óc...

image