Mỗi khi nhìn ra ngoài khơi xa ta lại nhớ về những ngày tháng chinh chiến nơi xa xôi một hồi ức khó quên

image