nhiều lúc buồn muốn có ai đó nc mà k có ai /thôi thì buồn thôi