Chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, nhìn mà thương

image