Trong game Liên quân mobile Lữ bố chỉ còn phương thiên họa kích và 4 skill, Triệu vân không phải đối đầu với ngàn vạn quân địch mà chỉ cần đối đầu với 5 tên tướng địch. Liệu hai vị tướng này ai mạnh hơn?
https://chiasecungco.com/trieu....-van-vs-lu-bo-ai-man