Sắp tết đến rồi Anh chị em ở Mỹ về Việt Nam lưu ý "Danh mục những thứ bị cấm mang vào Mỹ" này nhé tránh để bị tịch và thậm chí bị phạt tiền nữa đó,
https://kornova-viet.com/danh-....muc-nhung-thu-bi-cam