- "Tại sao lúc nào gặp anh, em cũng luôn nhìn thấy 1 bầu trời #u #ám như vậy? Cả cái cách anh sử dụng màu sắc, nó luôn xám xịt và ảm đạm"
- "anh biết"