cũng lâu rồi, tôi mới lại cảm nhận rõ từng chút một những tiêu cực trong lòng mình, trì trệ và tệ hại đến thế.

image