Chúng tôi cùng sống trong một thành phố, rất nhiều lần, có thể xe của cô ấy đã phóng vụt qua trước mặt tôi, có thể hai chúng tôi đã đi lướt qua nhau giữa hai giá hàng trong siêu thị.
Cũng có thể cùng một ngã tư đông đúc, dừng lại chờ đèn xanh, sau đó cô ấy và tôi, kẻ rẽ hướng Nam người ngoành hướng Bắc. Hôm nay, có thể trong một quán ăn nhỏ vô danh, chỗ cô ấy vừa ngồi xuống là chỗ tôi vừa đứng lên... Chúng tôi cứ thế mà để lỡ nhau rất nhiều lần như vậy ...
* * *
#hanoisummer
#photobyme