MakerSpace Kits2.0 Neuron Sensor Block 2


MakerSpace Kits2.0 Neuron Sensor Block 2

.

1. Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: MakerSpace Kits2.0 Neuron Sensor Block 2

- Mã sản phẩm:  P1010067

- Trọng lượng: 2,22 KGS

2. Tính năng của bộ MakerSpace Kits2.0 Neuron Sensor Block 2

MakerSpace Kits2.0 Neuron Sensor Block 2 là Giải pháp giáo dục dành cho nhà sản xuất của Makeblock - Bộ dụng cụ tạo không gian, bao gồm một loạt các bộ phận cơ khí và điện tử của Makeblock, được thiết kế cho các trường học để tạo ra một không gian sản xuất. Các bộ phận có thể được kết hợp theo những cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu khác nhau, bất kể đó là cho một sự kiện nhà sản xuất hoặc một cuộc thi robot.

MakerSpace Kits2.0-Neuron Sensor Block 2 bao gồm các mô-đun, chẳng hạn như Motor, Servo và Dải LED.