Tập 30 Cá Mực Hầm Mật tập 30 vietsub


Cá Mực Hầm Mật tập 30 vietsub,Tập 30 Cá Mực Hầm Mật tập 30 vietsub,Cá Mực Hầm Mật tập 37 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 38 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 39 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 40 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 41 vietsub Cá Mự

.

Tập 30 Cá Mực Hầm Mật tập 30 vietsub

Cá Mực Hầm Mật tập 30 vietsub,Tập 30 Cá Mực Hầm Mật tập 30 vietsub,Cá Mực Hầm Mật tập 37 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 38 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 39 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 40 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 41 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 42 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 43 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 44 vietsub

Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương

Tập 30 Cá Mực Hầm Mật Tập 30, Go Go Squid! (2019)

 
 Thông Tin - Lịch Chiếu
22h30-23h00 hàng ngày, mỗi ngày 2 tập (riêng thứ 7 chiếu 1 tập)
NỘI DUNG PHIM

Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương 2019
Cá mực hầm mật tập 30, cá mực hầm mật tập 30

Cá Mực Hầm Mật (tên mới Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương) kể về một nữ coser (cosplayer) kiêm ca sĩ mạng theo đuổi chàng soái ca game thủ e-sports. Trong khi nữ chính có chỉ số IQ cực cao nhưng EQ cực thấp, thích cosplay nhân vật thì nam chính lại là một truyền kì trong giới game có chỉ số IQ và EQ đều rất cao, nhưng bởi vì quá cao nên đối với sinh vật giống cái không hề có hứng thú, luôn tránh như tránh tà.
 
Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương - Cá Mực Hầm Mật, Go Go Squid! (2019)
Tập 10 Cá Mực Hầm Mật Tập 11 Tập 12 Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương Tập 10, Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương Tập 10 Tập 11 Cá Mực Hầm Mật Tập 11 Tập 12 Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương Tập 11 Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương Tập 13,Tập 13 Cá Mực Hầm Mật Tập 14 Tập 15 Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương Tập 10, Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương Tập 16 ,Tập 17 Cá Mực Hầm Mật Tập 18 Tập 19 Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương Tập 10, Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương Tập 10,Cá Mực Hầm Mật tập 1 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 2 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 3 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 4 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 5 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 6 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 7 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 8 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 9 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 10 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 11 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 12 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 13 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 14 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 15 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 16 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 17 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 18 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 19 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 20 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 21 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 22 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 23 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 24 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 25 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 26 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 27 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 28 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 29 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 30 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 31 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 32 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 33 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 34 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 35 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 36 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 37 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 38 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 39 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 40 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 41 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 42 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 43 vietsub Cá Mực Hầm Mật tập 44 vietsub