Trần Tình Lệnh Tập 39-40 Vietsub Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh (2019)


Trần Tình Lệnh Tập 39 Trần Tình Lệnh Tập 40 Trần Tình Lệnh Tập 41 Trần Tình Lệnh Tập 42 Trần Tình Lệnh Tập 43 Trần Tình Lệnh Tập 44 Trần Tình Lệnh Tập 45 Trần Tình Lệnh Tập 46

.

Trần Tình Lệnh Tập 39

Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh tập 39(2019)


Trần Tình Lệnh tập 39+40 sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Vong Tiện cùng thanh kiếm bí ẩn.
Sau khi tìm hiểu chân tướng vụ việc ở Nghĩa Thành, Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến) và Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác) tiếp tục lần theo chỉ dẫn của thanh kiếm kỳ lạ tìm thấy ở nhà họ Mạ
c.


Theo preview Trần Tình Lệnh tập 39+40, Ngụy Vô Tiện sẽ dùng người giấy để điều tra bí mật trong mật thất của Kim Quang Dao (Chu Tán Cẩm).
Kim Quang Dao là con ngoài giá thú của Kim Quang Thiện, sau trận Xạ Nhật do lập công lớn nên được nhận tổ quy tông, trở về Kim Lân đài. Trưởng tử của Kim Quang Thiện là Kim Tử Hiên chết trẻ, chỉ để lại con nhỏ là Kim Lăng. Nên về sau Kim Quang Thiện qua đời, Kim Quang Dao được danh chính ngôn thuận lên làm gia chủ Kim gia kế nhiệm.
Thông qua người giấy, Ngụy Vô Tiện dần dần tìm hiểu được những bí ẩn của Kim Quang Dao và cái chết của Nhiếp Minh Quyết.

Kim Quang Dao bị người huynh đệ kết nghĩa Trạch Vu Quân Lam Hi Thần yêu cầu mở mật thất để điều tra.
Liệu bí mật gì đang được giấu trong mật thất của Kim Quang Dao? Chân tướng cái chết của Nhiếp Minh Quyết?
Hãy cùng theo dõi Trần Tình Lệnh tập 39+40 sẽ được phát sóng 19 giờ ngày 5/4